Bảng giá tên miền ⋆ Get it done

Bảng giá tên miền

Tên miền Giá Tùy chọn
1 .com | .net ($12.00) Đăng ký
2 .work ($8.00) Đăng ký
3 .co.uk | .org.uk | .me.uk ($9.00) Đăng ký
4 .us ($12.00) Đăng ký
5 .space | .link ($12.00) Đăng ký
6 .org| .info ($9.00) Đăng ký
7 .biz ($12.50) Đăng ký
8 .xxx ($122.00) Đăng ký
9 .ceo ($115.00) Đăng ký
10 .online ($48.00) Đăng ký
11 .tv ($45.00) Đăng ký
12 .shop ($40.00) Đăng ký
13 .pics | .video | .band ($26.00) Đăng ký
14 .in ($26.00) Đăng ký
15 .mobi ($20.00) Đăng ký
16 .top ($15.00) Đăng ký
17 .asia ($16.00) Đăng ký
18 .club ($16.00) Đăng ký
19 .be ($18.00) Đăng ký

Bảng giá tên miền

banner

© 2017 gidvn.com. All rights reserved. Chính sách bảo mật thông tin | Giới thiệu

Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH Get It Done Việt Nam
Đ/C: số 173 Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
Kinh Doanh: 024 6686 8660 - Kỹ thuật: 0918 596 247
Website: www.gidvn.com - Email: [email protected]
Sử dụng nội dung và dịch vụ tại Gidvn.com nghĩa là bạn đồng ý với chính sách và quy định của chúng tôi.